Od zera do bohatera – kurs I stopnia (edycja piąta)
Od zera do bohatera – kurs I stopnia (edycja piąta)

Od zera do bohatera – kurs I stopnia (edycja piąta)

Start: 7 września 2022

brak wolnych miejsc

Progresomierz
Droga do A2 33%

Info

Czas trwania lekcji75minut
Godzina zajęć17.30 – 18.45(czas UK)

Komunikator

Prowadzący

ZOOM

mgr Monika Evans

link prywatny
Dzień zajęćśrodystart 7/09/2022
warunek zapisu i uczestnictwadołączenie do szkoły i regularna opłata czesnego2-4 września