Read Time:2 Minute

Dziś porozmawiamy sobie o dwóch typach bezokolicznika w j. angielskim – pełnym oraz niepełnym. Zapraszam!

Zacznijmy od tego, czym jest bezokolicznik. Bezokolicznik to bezosobowa forma czasownika, która w j. polskim zakończona jest na – ć lub – c (robić, pomóc, spać, itp).

Słowo “spać” brzmi bardzo ogólnie, prawda? Nie dowiadujemy się z niego nic o osobie, która tę czynność wykonuje (stąd jego definicja) czy jest to jedna czy więcej osób, czy już się ta czynność odbyła, czy dopiero nastąpi, itd. W j. polskim bezokolicznik ma formę jednego wyrazu a w języku angielskim dwie.

W angielskim wyróżniamy tzw. PEŁNY BEZOKOLICZNIK (full infinitive) – forma z “to”: to do, to have, to sleep oraz NIEPEŁNY “NAGI” BEZOKOLICZNIK (bare infinitive) – forma bez “to”: do, have, sleep.

Niepełnej formy bezokolicznika (bez “to”), będziemy stosować:

a) w zdaniach rozkazujących   Sleep! (Śpij!/ Śpijcie!) Eat! (Jedz!/ Jedzcie!), Wait! (Czekaj! / Czekajcie)

b) w zakazach   Don’t sleep! (Nie śpij! / Nie śpijcie!)  Don’t shout! (Nie krzycz! / Nie krzyczcie!)

c)  po czasownikach modalnych   I can sing.  You should wait.  I would like.   May I smoke?

Podam na razie tylko te trzy przykłady, ale zastosowań formy niepełnej będzie znacznie więcej (m.in po dopełnieniach w niektórych typach czasowników czy po niektórych zwrotach). To jest jednak tak zwana “wyższa matematyka”, więc wrócimy do tego w odpowiednim czasie.

Teraz przyjrzyjmy się również trzem wybranym zastosowaniom formy pełnej ( z “to”):

a) wyrażanie celu    Monika went to the shop to buy bread.

W j. polskim mówimy podobnie: Monika poszła do sklepu (w jakim celu?), żeby kupić chleb.

b) po przymiotnikach

It’s so good to see you! It was difficult to start again.

Tak dobrze Was widzieć! Ciężko było zacząć na nowo.

c) po niektórych czasownikach, w zależności od funkcji w zdaniu m.in: choose, need, decide, forget, want

decided to learn English. They want to go to Africa.

Zdecydowałem, że będę uczyć się angielskiego.Oni chcą pojechać do Afryki.

To również tylko wybrane przykłady, ale dobrze jest przyswoić sobie chociaż te podstawowe. W przyszłości, kiedy będziemy omawiać bardziej skomplikowane przykłady będzie Wam je łatwiej zrozumieć.

I need to go now! Take care and have a good weekend.

Wasza Nauczycielka

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %