Advans Language School™

Wprowadzenie

  1. Szkoła Języków Obcych Advans zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza polityka określa nasze praktyki dotyczące zbierania i wykorzystywania danych na naszej stronie internetowej, advans.org.

a. Zbieranie danych

Zbieramy dane osobowe, takie jak imiona, adresy e-mail i dane płatności w celach członkostwa, głównie poprzez rejestracje umożliwiające dostęp na płatne i bezpłatne kursy.

b. Wykorzystanie informacji

Zebrane dane są wykorzystywane do zarządzania członkostwem użytkownika, jak i zarządzania dostępem do kursów oraz ogólnego poprawienia jakości doświadczenia użytkownika w zakresie korzystania z witryny.

c. Udostępnianie danych

Informacje są udostępniane tylko zaufanym podmiotom trzecim, takim jak procesory płatności, gdy jest to konieczne, i są zachowywane poufnie.

d. Przechowywanie danych

Zachowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług i zgodnie z wymogami brytyjskiego prawa.

e. Prawa użytkownika

Użytkownicy mają prawo dostępu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z tych praw.

f. Ciasteczka i śledzenie

Używamy plików cookie do funkcjonalności strony internetowej i poprawy doświadczenia użytkownika. Użytkownicy mogą kontrolować ustawienia plików cookie w swoich przeglądarkach.

h. Ochrona danych

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem.

j. Zgodność

Ta polityka przestrzega brytyjskich przepisów i regulacji dotyczących prywatności.

Aktualizacje polityki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tej polityki. Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami, przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wysyłając e-mail, wiadomość z panelu użytkownika lub informując nas o tym na forum.

___________________

Introduction

Advans Language School is committed to protecting your privacy. This policy outlines our practices regarding data collection and usage on our website.

Data Collection

We collect personal information such as names, email addresses, and payment details for membership purposes, primarily through course registrations and comments.

Use of Information

Collected data is used to manage memberships, provide course access, and enhance user experience.

Data Sharing

Information is shared only with trusted third parties like payment processors when necessary and kept confidential.

Data Retention

We retain personal information as long as necessary for providing our services and as required by law.

User Rights

Users have the right to access, edit, or delete their personal information. Contact us to exercise these rights.

Cookies and Tracking

We use cookies for website functionality and user experience improvement. Users can control cookie settings in their browsers.

Data Protection

We employ security measures to protect your information from unauthorized access.

Compliance

This policy adheres to UK privacy laws and regulations.

Policy Updates

We reserve the right to modify this policy. Changes will be posted on our website.

Contact Us

For any privacy-related queries or concerns, please contact us by sending a message from your account panel.