Advans Language School™

  1. Akceptacja Warunków

Rejestrując się na naszej stronie internetowej i korzystając z naszych usług, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków i zasad.

  1. Rejestracja Użytkownika

2.1. Podczas procesu rejestracji wymagamy od użytkownika podania danych osobych oraz adresu e-mail.

2.2. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji dotyczących Twojego konta.

2.3. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkim nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

  1. Postępowanie Użytkownika

3.1. Zgadzasz się korzystać z naszej strony internetowej i usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami brytyjskiego prawa.

3.2. Nie będziesz prowadzić żadnej nielegalnej, szkodliwej ani zakłócającej działalności na naszej stronie internetowej.

  1. Zawartość

4.1. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść, którą zamieszczają na naszej stronie internetowej.

4.2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji treści, która narusza nasze zasady: nie krytykuj innych na stronie, nie wyśmiewaj, nie publikuj szeroko pojętej mowy nienawiści.

  1. Prywatność

5.1. Zbieramy i przechowujemy dane użytkowników zgodnie z opisem w naszej Polityce Prywatności.

5.2. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

  1. Zakończenie

Możemy zawiesić lub zakończyć Twoje konto w przypadku naruszenia niniejszych Warunków i Zasad.

  1. Zmiany w Warunkach

Zatrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszych Warunków i Zasad w dowolnym momencie.

Zgadzasz się być związany niniejszymi warunkami.

______________________________________

1. Acceptance of Terms

By registering on our website and accessing our services, you agree to comply with these Terms and Conditions.

2. User Registration

2.1. You must provide accurate and complete information during the registration process.

2.2. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account information.

2.3. You must notify us immediately of any unauthorised use of your account.

3. User Conduct

3.1. You agree to use our website and services in accordance with all applicable laws and regulations.

3.2. You will not engage in any unlawful, harmful, or disruptive behaviour on our website.

4. Content

4.1. Users are responsible for the content they post on our website.

4.2. We reserve the right to remove or modify any content that violates our policies.

5. Privacy

5.1. We collect and store user data as described in our Privacy Policy.

5.2. You consent to our use of your data in accordance with our Privacy Policy.

6. Termination

We may suspend or terminate your account if you violate these Terms and Conditions.

7. Changes to Terms

We may update these Terms and Conditions at any time, and you agree to be bound by the updated terms.