Terms and conditions

 1. Introduction: These terms and conditions (the “Terms”) govern the use of the Advans Language School online platform (the “Platform”), including the website and all other related services provided through the Platform (the “Services”). By accessing or using the Platform or the Services, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to these Terms, you must not use the Platform or the Services.
 2. Services: Advans Language School provides online language education to students around the world through its Platform, which includes, but is not limited to, the website, ZOOM, Moodle and Facebook. The Services offered through the Platform include, but are not limited to, online language classes and other educational resources, such as weekly group sessions, live Facebook sessions, motivational classes, and bonus sessions.
 3. Subscription and Payment: When a new class starts, students must subscribe within 7 days of the class starting. Payments are automatically taken on a monthly basis and are non-refundable. If a payment is missed for any month, the student will not be allowed to continue in the class. Please note that while payments are made monthly, each class is a long-term group session, covering levels A1, A2, etc. The course is a time limited program provided on year to year basis and therefore some months have more sessions than others.  If the tutor is sick or on holiday, this does not exempt the student from paying for that month, as the course is not a monthly program despite monthly payments.
 4. Course Adjustments: Advans Language School reserves the right to adjust course times, merge groups, or cancel groups at any time, in order to provide the best possible learning experience for its students.
 5. User Conduct: You agree to use the Services and the Platform only for lawful purposes and in accordance with these Terms. You agree not to use the Services or the Platform to:
 • Upload, post, or otherwise transmit any content that is illegal, harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, vulgar, obscene, profane, hateful, or racially, ethnically, or otherwise objectionable;
 • Infringe upon any third-party rights, including but not limited to intellectual property rights and privacy rights;
 • Interfere with or disrupt the operation of the Services or the Platform;

6. Disclaimer of Warranty The Services and the Platform are provided on an “as is” and “as available” basis. Advans Language School makes no representations or warranties of any kind, express or implied, as to the operation of the Services or the Platform, or the information, content, materials, or products included on the Platform. To the full extent permissible by applicable law, Advans Language School disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

7. Limitation of Liability:  In no event shall Advans Language School be liable for any damages of any kind arising from the use of the Services or the Platform, including but not limited to direct, indirect, incidental, punitive, and consequential damages.

Tutors are entitled to 28 days of annual leave and appropriate cover will be provided if their absence is longer than one week. Additionally, the school is closed for half-term breaks during Easter and Christmas.

8. Governing Law These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of the United Kingdom.

9. Changes to the Terms Advans Language School reserves the right to modify these Terms at any time. Your continued use of the Services or the Platform following any changes to these Terms constitutes your acceptance of the revised Terms.

10. Advans Language School reserves the right to select their students for the course after their registration. Registering on a course does not guarantee the place.

____________________

Wprowadzenie

Niniejsze warunki („Warunki”) regulują korzystanie z platformy internetowej Advans Language School („Platforma”), w tym witryny i wszelkich innych związanych z nią usług („Usługi”). Korzystając z Platformy lub Usług, wyrażasz zgodę na poddanie się niniejszym Warunkom. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z Platformy lub Usług.

Usługi

Advans Language School zapewnia edukację językową w zakresie języka angielskiego w internecie dla uczniów z całego świata za pośrednictwem swojej Platformy, która obejmuje, ale nie jest ograniczona do: witryny, ZOOM, Moodle i mediów społecznościowych (Facebook, You Tube, Instagram). Usługi oferowane za pośrednictwem Platformy obejmują, ale nie są ograniczone do lekcji językowych online i innych materiałów edukacyjnych, takich jak cotygodniowe sesje grupowe, sesje na żywo na Facebooku, zajęcia motywacyjne i dodatkowe.

Subskrypcja i Płatność

Po włączeniu do nowej grupy studenci zobowiązani są do uiszczenia opłaty przed pierwszymi zajęciami online w swojej grupie. Uczniowie opłacają miejsce w poszczególnej grupie, a nie określony kurs. Płatności są pobierane automatycznie co miesiąc i są bezzwrotne. W przypadku świadomego braku dokonania płatności za dany miesiąc, student nie będzie mógł kontynuować nauki w klasie. Należy zauważyć, że chociaż płatności są dokonywane miesięcznie, każdy kurs jest w istocie długoterminowym programem grupowym obejmującym poziomy A1, A2, itd. Każdy kurs jest ograniczony czasowo; prosimy o wzięcie pod uwagę iż niektóre miesiące będą zawierać więcej zajęć z racji dodatkowych tygodni. Jeśli nauczyciel jest chory lub na urlopie, nie zwalnia to ucznia z opłacenia danego miesiąca w szkole.

Dni wolne

Lektorów ADVANS obowiązuje przerwa urlopowa w ilości 28 dni w roku łącznie. W przypadku, gdy przerwa urlopowa lektora wynosi więcej niż tydzień w jednym ciągu, zajęcia prowadzi lektor zastępczy. Szkoła nie prowadzi zajęć w trakcie świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, ale prowadzi wybrane zajęcia w trakcie innych dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii.

W przypadku choroby, nauczyciel będzie starać się przełożyć zajęcia, znaleźć zastępstwo lub nagrać sesję tak, by uczniowie nie stracili jej w programie.

Kursy

Advans Language School zastrzega sobie prawo do określenia czasu i długości kursów na określonych poziomach jednoczesnym uwzględnieniem dynamiki grup. Oznacza to, iż niektóre grupy mogą skończyć kurs na określonym poziomie wcześniej niż inne i vice versa. Advans zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub ich anulowania w dowolnym czasie, jeśli liczba uczniów w klasie spadnie do takiej ilości, której kontynuacja z punktu widzenia lektora nie jest możliwa. Przed anulowaniem sesji lektor zobowiązuje się poinformować uczniów o innych możliwościach kontynuacji nauki w szkole, jeśli jest to możliwe – zmiana godzin, dołączenie do innej grupy, itp. Czas ukończenia danych poziomów językowych opiera się na szacunkowym czasie wyznaczonym przez CEFR i Cambridge English oraz ADVANS Language School.

ADVANS LANGUAGE SCHOOL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRESELEKCJI UCZNIÓW PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI W SZKOLE. REJESTRACJA NIE GWARANTUJE MIEJSCA NA KURSIE.

Nauka w ADVANS

Zgadzasz się korzystać z Usług i Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z tymi Warunkami. W Advans Language School zabrania się więc:

 • przesyłania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek zawartości, która jest nielegalna, szkodliwa, groźna, obraźliwa, drastyczna, wulgarna, obsceniczna, nienawistna lub rasistowska, etniczna lub w inny sposób nie do przyjęcia;
 • naruszania praw osób trzecich
 • kopiowania materiałów i ich dystrybucję bez wiedzy Advans Language School
 • kopiowania linków do lekcji, udostępniania lekcji, nagrań, materiałów osobom nie będącymi uczniami szkoły

Inne

Advans Language School nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Usług lub Platformy, w tym bez ograniczeń szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, karanych lub następczych.

Warunki objęte w niniejszym dokumencie objęte są prawem Wielkiej Brytanii.

Zmiany w Warunkach

Advans Language School zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Kontynuowanie korzystania z Usług lub Platformy po dokonaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację przez użytkownika zmienionych Warunków.

Back to top