Advans Language School™

Zapisy na semestr zimowy 2024/2025 ruszają od sierpnia 2024

Kursy kompleksowe (oparte na skali CEFR)

Od zera do bohatera (poziom rozszerzony)

Intensywny kurs w 60 sesjach na rozszerzonym poziomie A1. Ukończenie niniejszego kursu lub pomyślne przejście przez program Ogonek 1, 2 i 3 umożliwia rozpoczęcie kursu na poziomie A2 w Advans. Kurs kończy się testem. Certyfikat ukończenia kursu wydawany jest uczniom, którzy zaliczą test końcowy z wynikiem wyższym niż 60%.
podstawy

A2 i ja! (poziom rozszerzony)

Intensywny kurs w 75 sesjach na rozszerzonym poziomie A2. Przyjęcie na kurs A2 jest uwarunkowane jednym z następujących zaliczeń - pomyślnym ukończeniem kursu "Od zera do bohatera", pomyślnym przejściem przez program Ogonek 1, 2 i 3 lub zaliczeniem testu plasującego z wynikiem co najmniej 80% przy pierwszym podejściu. Ukończenie kursu umożliwia rozpoczęcie poziomu B1 w Advans. Uczestnicy otrzymują cetryfikat ukończenia kursu na poziomie A2. Program kończy się testem końcowym. Certyfikat ukończenia kursu wydawany jest uczniom, którzy zaliczą test końcowy z wynikiem wyższym niż 60%.
ponad podstawy

Witamina B1 (poziom rozszerzony)

Intensywny kurs na rozszerzonym poziomie B1, obejmujący 100 sesji oscylujących wokoł różnorodnych tematów. Kurs, choć zawiera wiele elementów gramatycznych, koncentruje się głównie na ogromnej ilości słówek, zwrotów i wyrażeń. Rozpoczęcie kursu uwarunkowane jest jednym z następujących zaliczeń - pomyślnym ukończeniem kursu "A2 i ja!" lub zaliczeniem testu plasującego z wynikiem co najmniej 80% przy pierwszym podejściu. Program kończy się testem końcowym. Certyfikat ukończenia kursu wydawany jest uczniom, którzy zaliczą test końcowy z wynikiem wyższym niż 60%.
Średni niższy

Programy wspierające konwersację

Angielski konwersacyjny

Program oparty na mapkach pamięciowych i krótkich sesjach, poszerzający słownictwo, ułatwiający rozmowę i umożliwiający uczniom skuteczną naukę wyrażeń, słówek i zwrotów w różnych sytuacjach.

Survival English - program przerwania

Zepsuty bojler, więc trzeba zadzwonić do landlorda? Wizyta u lekarza lub badanie krwi? Telefon do szkoły, że dziecko choruje i dziś się nie pojawi na zajęciach? Jeśli tego typu scenariusze są dla ciebie koszmarem, to Survival English jest programem dla ciebie.

Taka sytuacja (angielski konwersacyjny i program przetrwania w jednym)

Angielski w różnych sytuacjach życiowych - od zakupów, po wizyty w banku, podróże i sytuacje kryzysowe. Program "Taka sytuacja" jest połączeniem sesji konwersacyjnych i programu Survival English.

Kursy korepetycyjne (poziomujące)

Ogonek 1

Kurs korepetycyjny dzięki któremu "obcinamy ogon", czyli zaległości. To kurs poziomujący dla wszystkich osób pragnących uzupełnić wiedzę z pierwszej części kursu "Od zera do Bohatera". Znakomity program dla osób, którym mylą się podstawowe zagadnienia gramatyczne. Kurs zawiera powtórzenie gramatyki, słówek i zwrotów oraz obfituje w fiszki i materiały dodatkowe.

Ogonek 2

Kurs korepetycyjny i poziomujący dla wszystkich osób pragnących "obiąć ogon" zaległościom i uzupełnić wiedzę z drugiej części kursu "Od zera do Bohatera". Kurs zawiera powtórzenie gramatyki, słówek i zwrotów oraz obfituje w fiszki i materiały dodatkowe.

Ogonek 3

Ostatni poziom kursu korepetycyjnego i poziomującego dla wszystkich osób pragnących "obciąć ogon" zaległościom i uzupełnić wiedzę z trzeciej części kursu "Od zera do Bohatera". Kurs zawiera powtórzenie gramatyki, słówek i zwrotów oraz obfituje w fiszki i materiały dodatkowe.

Programy wspierające znajomość gramatyki

Czas na czasowniki

Kurs obejmujący dwanaście sesji, przygotowujący uczniów do pełnej znajomości spektrum czasowników nieregularnych. Kurs "uczy" tabelki czasowników w niekonwencjonalny sposób, koncentrując się głównie na ćwiczeniach z zakresu Present Perfect, Past Simple i Present Simple.

Gramatyka nie gryzie (część pierwsza)

W pierwszej części warsztatów gramatycznych, uczniowie poznają wszystkie aspekty czasów angielskich. Każda sesja poświęcona jest innemu czasowi. Kurs obejmuje 12 sesji.

Gramatyka nie gryzie (część druga)

W drugiej części warsztatów uczniowie skupiają się na czasownikach modalnych, okresach warunkowych oraz podstawowych wiadomościach dotyczących rzeczowników, przymiotników, przysłówków, zaimków, przedmików i przyimków.

Gramatyka dla zdezorientowanych

Gramatyka nie jest Ci obca, ale Twoja wiedza jest chaotyczna? Mylisz operatory? Nie pamiętasz podstawowych zasad budowania zdań pytających? Kojarzysz czasy gramatyczne, ale marzysz, by przestały się mylić? Oto kurs dla Ciebie! Sesje prowadzone są przez cierpliwego, wyrozumiałego lektora, ktory dogłębnie wyjaśnia zasady podstaw gramatyki.

Kursy wspomagające poprawną, brytyjską wymowę

Wprowadzenie do brytyjskiej wymowy

Nigdy nie uczyłeś się brytyjskiej wymowy, a marzysz o tym, by zacząć mówić piękną brytyjszczyzną? Oto program dla Ciebie. Kurs wprowadza Cię w meandry różnorakich zagadnień - od wygłosowego "r", po poprawną wymowę "th", dźwięku 'shwa" i tym podobnych.

Brytyjska wymowa - level 1

Kolejny stopień wtajemniczenia w brytyjską wymowę. Tym razem program pierwszej części kursu I(patrz: "Wprowadzenie do brytyjskiej wymowy") ulega rozbudowaniu. Uczniowie poznają zapis IPA i uczą się wymowy podstawowych monoftongów.

Brytyjska wymowa - level 2

Kurs będący kontynuacją pierwszego poziomu kursu wymowy. Wprogramie: dyftongi, trytongi i spółgłoski

Brytyjska wymowa - level 3

Kurs będący kontynuacją drugiego poziomu kursu wymowy.

Programy wspierające rozumienie ze słuchu

BOOSTER 1 (rozszerzony poziom A1)

Program rozumienia ze słuchu oparty na pierwszej części kursu "Od zera do bohatera" w Advans opierający się na dyktandach i różnych scenkach sytuacyjnych.

BOOSTER 2 (rozszerzony poziom A1)

Program rozumienia ze słuchu oparty na drugiej i trzeciej części kursu "Od zera do bohatera" w Advans opierający się na dyktandach i różnych scenkach sytuacyjnych.

BOOSTER 3 (rozszerzony poziom A2)

Program rozumienia ze słuchu opraty na pierwszej części kursu "A2 i ja" w Advans opierający się na dyktandach i różnych scenkach sytuacyjnych.

Kursy specjalne

Angielski dla seniorów -A1

Program dla osób starszych, które mają trochę więcej czasu i lubią uczyć się wolniejszym tempie. Kurs zawiera dużą ilość powtórek i opieraja się głównie na elementach konwersacji. Czas trwania sesji jest krótszy. Zadania domowe są opcjonalne.